Problém

"Pomenuj to, neobviňuj to."

Mnohí z nás zistili, že máme spoločných niekoľko vlastností, ktoré sú dôsledkom toho, že sme vyrastali v alkoholickej alebo inak dysfunkčnej domácnosti. Vyvinul sa u nás pocit izolovanosti a začali sme sa cítiť napätí v prítomnosti iných ľudí, obzvlášť autoritatívnych osôb. Aby sme sa ochránili, snažili sme sa zavďačiť ľuďom, aj keď sme pri tom stratili svoju vlastnú identitu. Rovnako sme si akúkoľvek osobnú kritiku mylne vykladali ako hrozbu. Buď sme sa sami stali alkoholikmi (alebo prejavovali iné závislé správanie), uzatvorili sme sobáš s alkoholikom, alebo oboje. Ak sa nám podarilo tomu všetkému sa vyhnúť, potom sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napríklad workoholika, aby sme naplnili našu chorobnú potrebu po opustení.

Žili sme svoje životy z pozície obetí. Vďaka tomu, že máme príliš vyvinutý zmysel pre zodpovednosť, zaoberali sme sa radšej inými ako sebou samými. Mali sme pocity viny, keď sme sa postavili za seba namiesto toho, aby sme ustúpili druhým. Preto sme radšej reagovali na ostatných, než aby sme sami vyvíjali aktivitu a nechali sme iných, aby prevzali iniciatívu. Boli sme závislé osobnosti, desili sme sa opustenia a boli sme ochotní urobiť takmer čokoľvek preto, aby sme si udržali vzťah a nemuseli byť emočne opustení. Neustále si vyberáme neisté vzťahy, pretože zodpovedajú vzťahom, ktoré sme mali v detstve s alkoholickými či inak dysfunkčnými rodičmi.

Tieto symptómy rodinnej choroby alkoholizmu či inej dysfunkcie z nás urobili spoluobete, t.j. takých, ktorí preberajú typické znaky tejto choroby bez toho, že by sme sa museli dotknúť alkoholu. Ako deti sme sa naučili svoje pocity potlačovať a ako dospelí ich uchovávať pochované. V dôsledku tohto návyku sme si zamieňali lásku so súcitom a mali sme sklony milovať tých, ktorých sme mohli zachraňovať. A aby sme sa porazili ešte viac, stali sme sa závislí na nepokoji vo všetkých našich záležitostiach a dávali sme prednosť neustálemu nepokoju pred pokojným riešením.

Toto je popis, nie obžaloba.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The Problem, ACA WSO »

Program DDA »
Riešenie »
12 Krokov
»
12 Tradícií
»
12 Prísľubov
»